Ons team heeft de ANBI-status. We zijn dus volgens de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft fiscale voordelen op het gebied van onder andere erven, giften en schenken. Om deze status te krijgen en te houden moeten we een aantal zaken melden op onze website.

We zetten de gegevens voor de ANBI-status op een rijtje:

Naam

Stichting Runningteam De Fitfabriek

Contactgegevens

Stelleweg 74, 4617LD, Bergen op Zoom

Website

www.runningteamdefitfabriek.nl

info@runningteamdefitfabriek.nl

Bestuur

Niels Quispel (Voorzitter)

Lieke Ambagts (Secretaris)

Kim Cremer (Penningmeester)

Leo Noordijk (Algemeen Bestuurslid)

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en leden zetten zich vrijwillig en zonder daarvoor een vergoeding te krijgen in voor de stichting.
Eventuele onkosten voor activiteiten kunnen worden gedeclareerd, maar het streven is om deze kosten gesponsord te krijgen.
Vaak nemen onze leden deze kosten voor eigen rekening.

Doelstelling

Naast de sportieve prestatie die we neerzetten tijdens de Roparun, willen we zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen
voor mensen met kanker. Het bedrag wat we daarvoor inzamelen, maken we – na aftrek van kosten van het team voor het lopen aan de Roparun – over aan de Stichting Roparun.